UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

11/10/2019

UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– Phường Viên Sơn: 01 chỉ tiêu.

– Phường Ngô Quyền: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm

3. Thời gian xét tuyển dự kiến tháng 10/2019.

*****Chi tiết kế hoạch như sau: 

UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: sontay.hanoi.gov.vn