UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2018

17/09/2018

QĐ_2298_1_Page_1 QĐ_2298_1_Page_2 QĐ_2298_1_Page_3 QĐ_2298_1_Page_4 QĐ_2298_1_Page_5 QĐ_2298_1_Page_6 QĐ_2298_1_Page_7 QĐ_2298_1_Page_8

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn