UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

12/12/2019

UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Tiểu học: 18 chỉ tiêu

– Giáo viên THCS: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 10/12/2019 đến ngày 08/01/2020

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: số 35, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 850 624 hoặc 02063 854 392

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn