UBND tỉnh Cao Bằng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

11/09/2017

UBND tỉnh Cao Bằng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau:

1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó: 72 chỉ tiêu công chức, 45 chỉ tiêu viên chức.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Quý III năm 2017.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.

*** Chi tiết kế hoạch như sau:

2864-KH-UBND-BH-1

2864-KH-UBND-BH-2 2864-KH-UBND-BH-3

2864-KH-UBND-BH-4 2864-KH-UBND-BH-5

2864-KH-UBND-BH-6 2864-KH-UBND-BH-7 2864-KH-UBND-BH-8 2864-KH-UBND-BH-9

** Tài liệu đính kèm: Biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn