UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019

16/12/2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 12/12/2019 đến ngày 10/01/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: soytecaobang.gov.vn