UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

01/12/2017

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 31 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 41 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 78 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học phổ thông: 18 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 09 chỉ tiêu.

– Viên chức Thư viện: 08 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: 20 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11/2017 đến ngày 25/12/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng (Số 35 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng).

*** Chi tiết thông báo như sau:

3765-TB-UBND_2017-1 3765-TB-UBND_2017-2

3765-TB-UBND_2017-3 3765-TB-UBND_2017-4 3765-TB-UBND_2017-5

3765-TB-UBND_2017-6

3765-TB-UBND_2017-15 3765-TB-UBND_2017-16 3765-TB-UBND_2017-17

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

3765-TB-UBND_2017-7 3765-TB-UBND_2017-8 3765-TB-UBND_2017-9 3765-TB-UBND_2017-10 3765-TB-UBND_2017-11 3765-TB-UBND_2017-12 3765-TB-UBND_2017-13 3765-TB-UBND_2017-14

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn