UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017

06/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh thông báo như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 154 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai).
2. Nội dung đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2017 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào chỉ tiêu tuyển dụng cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị đó theo hướng dẫn tại Kế hoạch 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017.
3. Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/01 thí sinh nộp hồ sơ dự thi do các cơ quan, đơn vị, địa phương thu và nộp về Hội đồng thi (qua Sở Nội vụ).
4. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi: Xem chi tiết tại Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017.
5. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:
– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.
– Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉhttp://snv.gialai.gov.vn.
*** Chi tiết thông báo như sau:
1274-TB-SNV-1 1274-TB-SNV-2
** Tài liệu đính kèm:
Nguồn tin: snv.gialai.gov.vn