UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

28/10/2020

UBND tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 25/11/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, số 2 đường Trần Phú, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Nguồn tin: gialai.gov.vn