UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức năm 2019

16/04/2019

Ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức tỉnh Hà Giang năm 2019

Chỉ tiêu tuyển dụng: 456 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp tỉnh, huyện: 145 chỉ tiêu.

– Viên chức: 311 chỉ tiêu.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: hagiang.edu.vn