UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2019

07/06/2019

Ngày 5.6.2019, UBND tỉnh có Thông báo số 153/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện của tỉnh Hà Giang năm 2019.

Theo đó, năm nay tỉnh sẽ tuyển dụng 94 chỉ tiêu, trong đó cấp tỉnh 62 chỉ tiêu, cấp huyện 32 chỉ tiêu. Thông báo cũng đưa ra điều kiện đăng ký dự tuyển với các điều kiện cụ thể và những người không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Hình thức, nội dung tuyển dụng là thông qua xét tuyển, đối tượng được xét tuyển là những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng theo quy định, cam kết tình nguyện làm việc ít nhất 5 năm trở lên tại tỉnh (nếu trúng tuyển). Nội dung xét tuyển sẽ được thực hiện qua 2 vòng, gồm: Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. Nếu phù hợp thì người dự tuyển sẽ được tham gia vòng 2. Vòng 2 là phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển…

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 5.6.2019 đến hết ngày 5.7.2019. Người tham gia dự tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ dự tuyển vào cơ quan, đơn vị đó qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (đối sở và cơ quan ngang sở) và bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hành chính thuộc văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố (đối với vị trí tuyển dụng công chức cấp huyện).

Cũng theo Thông báo, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hà Giang dự kiến tổ chức trong tháng 7.2019, dự kiến được diễn ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hà Giang.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: baohagiang.vn