UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

26/11/2019

CTTĐT – Thực hiện theo quyết định số 1345/TB-VP của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang ngày 14 tháng 11 năm 2019 về việc tuyển viên chức năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

Vị trí, trình độ, chuyên nghành cầm tuyển dụng:

+ Vị trí: Bảo vệ, quản lý tài liệu.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học, cao đẳng.

+ Chuyên nghành: Lưu trữ học và quản lý văn phòng, Hành chính văn thư ghép với lưu trữ học.

Hình thức: Xét tuyển

Đối tượng: là những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng theoquy định, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 trở lên tại tỉnh (nếu trúng tuyển).

Thời gian, địa điểm, phí tuyển dụng:

+ Thời gian: Kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 12/2019.

+ Địa điểm: Dự kiến tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

+ Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (nộp cùng hồ sơ dự tuyển).

Mọi vướng mắc, các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên hệ tới Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang (Qua phòng Hành chính – Tổ chức), điện thoại 02193.866.155 để được giải quyết.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: hagiang.gov.vn