UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020

22/04/2019

Xét nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 -2020 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngày 9/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 541/KH-UBND về việc Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 – 2020.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2019 -2020 là 101 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06: 39 chỉ tiêu; Giáo viên tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09: 31 chỉ tiêu (Giáo viên văn hóa: 08 chỉ tiêu, Giáo viên Tiếng anh: 22 chỉ tiêu, Giáo viên Âm nhạc 01 chỉ tiêu); Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.12: 31 chi tiêu (Giáo viên Toán: 03 chỉ tiêu; Giáo viên Vật lý: 03 chỉ tiêu; Giáo viên Ngữ văn: 09 chỉ tiêu; Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu; Giáo viên Tiếng anh: 15 chỉ tiêu)

Việc tuyển dụng thực hiện thông qua xét tuyển, gồm 2 vòng như sau: Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù họp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

Thời gian thực hiện tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ tháng 4/2019 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (tầng 1, nhà D khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh)

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát kỳ xét tuyển theo quy định; thông báo tuyển dụng; tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, lệ phí tuyển dụng; triệu tập thí sinh dự xét tuyển; thông báo kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cử người tham gia các Ban giúp việc trình Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định; là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và tham mưu giúp Hội đồng xét tuyển tổ chức xét tuyển theo quy định; thu phí dự tuyển, lập dự trù kinh phí và sử dụng phí theo quy định; Ban hành quyết định tuyển dụng sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách người trúng tuyển; Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình xét tuyển.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ cử người tham gia các ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển và các điều kiện để tổ chức xét tuyển theo quy định.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: laichau.gov.vn