UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018

03/07/2018

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức khối hành chính Nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng 250 chỉ tiêu, trong đó: Văn phòng HĐND tỉnh 1 chỉ tiêu, Sở Tư pháp 6 chỉ tiêu, Sở Nội vụ 7 chỉ tiêu, Thanh tra tỉnh 1 chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo 3 chỉ tiêu, Sở Công thương 7 chỉ tiêu, Sở Xây dựng 9 chỉ tiêu, Sở Tài chính 2 chỉ tiêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 chỉ tiêu, Sở Giao thông Vận tải 2 chỉ tiêu, Sở Ngoại vụ 2 chỉ tiêu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 9 chỉ tiêu, Sở Khoa học và Công nghệ 1 chỉ tiêu, Sở Tài nguyên và Môi trường 5 chỉ tiêu, Sở Y tế 6 chỉ tiêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 52 chỉ tiêu, Sở Thông tin và Truyền thông 3 chỉ tiêu, Ban Quản lý các khu công nghiệp 1 chỉ tiêu, Vườn Bidoup-Núi bà 9 chỉ tiêu, UBND huyện Bảo Lâm 11 chỉ tiêu, UBND thành phố Bảo Lộc 12 chỉ tiêu, UBND huyện Đạ Tẻh 9 chỉ tiêu, UBND huyện Đức Trọng 17 chỉ tiêu, UBND huyện Lạc Dương 10 chỉ tiêu, UBND huyện Đạ Huoai 8 chỉ tiêu, UBND huyện Đơn Dương 8 chỉ tiêu, UBND huyện Di Linh 11 chỉ tiêu, UBND thành phố Đà Lạt 16 chỉ tiêu, UBND huyện Lâm Hà 1 chỉ tiêu, UBND huyện Cát Tiên 8 chỉ tiêu và UBND huyện Đam Rông 9 chỉ tiêu.

Điều kiện để đăng ký dự tuyển là công dân Việt Nam (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo), đủ 18 tuổi trở lên, có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

Việc tuyển dụng công chức nhằm bổ sung, tạo nguồn đội ngũ công chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, am hiểu nghề nghiệp, pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1278-1

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

1278-11

Nguồn tin: lamdong.gov.vn