UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

08/10/2019

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển – Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 04/10/2019 đến hết ngày 02/11/2019.

– Địa điểm: tại Sở nội vụ Ninh Bình

Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Điện thoại: 0229.3872.040

****Kế hoạch chi tiết như sau: 

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.ninhbinh.gov.vn