UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

18/10/2019

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019. Theo đó, tổng số chỉ tiêu biên chế tuyển dụng là 122 biên chế. Trong đó, khối sở, ban, ngành tỉnh là 49 vị trí, với 63 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng; khối UBND các huyện, thị xã, thành phố là 59 vị trí, với 59 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng.

Việc tuyển dụng công chức năm 2019 được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển và xét tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại 01 cơ quan, địa phương có chỉ tiêu biên chế công chức cần tuyển dụng và vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu của người dự tuyển. Nếu người dự tuyển đăng ký ở 02 vị trí trở lên thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu; bản phôtô (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập; 06 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

UBND tỉnh yêu cầu việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao, nhu cầu tuyển dụng của cơ quan và phải đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế hàng năm theo lộ trình. Đồng thời, phù hợp với Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp các quy định của pháp luật và quy định về phân cấp hiện hành.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.phuyen.gov / phuyen.gov.vn