UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

28/09/2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 910 chỉ tiêu, trong đó:

– Nhu cầu tuyển dụng giáo viên: 791 chỉ tiêu.

– Nhu cầu tuyển dụng nhân viên: 119 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nội vụ.

****Kế hoạch chi tiết như sau:

UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

Nguồn tin: ubndtinhphuyen.vnptioffice.vn