UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

11/10/2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019.

– Địa điểm: tại phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: số 08 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

 

Nguồn tin: quangnam.gov.vn