UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021

22/04/2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 1.169 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: eb204e40aa043bfa02f29d1a5ba23328-3-8

Nguồn tin: vanban.quangngai.gov.vn