UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019

04/07/2019

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, UBND các huyện, thành phố năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu, trong đó:

– Các sở: 41 chỉ tiêu.

– Các huyện, thành phố: 33 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 06/08/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: sonla.gov.vn