UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019

13/01/2020

UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn