UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

02/10/2018

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa vùng cao, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn như sau:

01_20181001111418990990-rotated-1

01_20181001111418990990-rotated-2 01_20181001111418990990-rotated-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

01_20181001111418990990-rotated-4

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn