UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2017

20/04/2017

Để đảm bảo trong việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính đúng vị trí việc làm, đúng yêu cầu nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chức danh do nhà nước quy định và chỉ tiêu biên chế được giao với chủ trương ra 2 vào 1 đối với tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thi tuyển dụng công chức năm 2017. Theo đó, những người có nguyện vọng vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (không bao gồm các vị trí được quy định là công chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập), có đủ các điều kiện sẽ được đăng ký dự tuyển công.

Chỉ tiêu: 37 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp tỉnh, huyện: 16 chỉ tiêu;

– Công chức cấp xã: 21 chỉ tiêu;

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo

Địa điểm nhận hồ sơ:

– Đối với thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện: Sở Nội vụ;

– Đối với thi tuyển công chức cấp xã: Phòng Nội vụ các cấp huyện.

Thời gian tổ chức thi: dự kiến cuối tháng  6/2017.

*** Tài liệu đính kèm: Vị trí tuyển dụng theo bản thống kê và mô tả vị trí tuyển dụng

Nguồn tin: snv.vinhlong.gov.vn