UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017

08/11/2017

UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, sự nghiệp Văn hóa, trong đó:

+ Trung tâm Văn hóa – Thể thao: 01 chỉ tiêu Huấn luyện viên, Trình độ Đại học, chuyên ngành Thể dục thể thao.

+ Đài Phát thanh – Truyền hình: 01 chỉ tiêu Phóng viên, Trình độ Đại học, chuyên ngành Báo chí.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua phương thức xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 6/11/2017 đến hết ngày 15/12/2017.

– Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thành phố Cao Bằng. Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

913tb-ubnd_2017-1

913tb-ubnd_2017-2 913tb-ubnd_2017-3

913tb-ubnd_2017-4 913tb-ubnd_2017-5 913tb-ubnd_2017-6

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn