UBND TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, phường

08/11/2016

KH TUYEN DUNG CC CAP XA.signed_8J73UWhdPK-page-001 KH TUYEN DUNG CC CAP XA.signed_8J73UWhdPK-page-002 KH TUYEN DUNG CC CAP XA.signed_8J73UWhdPK-page-003

Nguồn tin: tpcaolanh.dongthap.gov.vn