UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

10/12/2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 199 chỉ tiêu

– Tiểu học: 53 chỉ tiêu

– THCS: 34 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển trình tự.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đối với xét tuyển đặc cách: từ ngày 07/12/2019 đến ngày 12/12/2019

+ Đối với xét tuyển trình tự: từ ngày 07/12/2019 đến ngày 06/01/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý – Số 136B, Đường Quy Lưu – Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn