UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2022

18/01/2022

UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 25/02/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Phủ Lý, Tầng 3, UBND thành phố Phủ Lý, số 39 đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: phuly.hanam.gov.vn