UBND TP.Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

22/06/2017

UBND TP.Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 giáo viên mầm non hạng IV.

2. Địa điểm bán và thu nhận hồ sơ dự tuyển: 

Tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Điệp

Địa chỉ: Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.864.538.

3. Tổ chức xét tuyển:

– Từ ngày 16/6/2017 đến 17 giờ ngày 5/7/2017: Phát hành và thu nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Điệp.

– Ngày 23/7/2017: Tổ chức kiểm tra, sát hạch.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TP Tam Diep-1

TP Tam Diep-2 TP Tam Diep-3

// TP Tam Diep-4 TP Tam Diep-5

TP Tam Diep-6 TP Tam Diep-7

TP Tam Diep-8 TP Tam Diep-9

TP Tam Diep-10

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TP Tam Diep-11

Nguồn tin: sonoivu.ninhbinh.gov.vn