UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

01/06/2018

UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 61 chỉ tiêu, trong đó:

– Tiếp nhận làm công chức: 06 chỉ tiêu

– Tiếp nhận làm viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố: 01 chỉ tiêu

– Tiếp nhận làm viên chức sự nghiệp giáo dục: 54 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 30/05/2018 đến ngày 29/06/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP.Tuyên Quang Tuyên Quang, Thôn Trung Việt 2, xã An Tường, Thành phố Tuyên QuangTỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

201852984116_4572-1

201852984116_4572-2 201852984116_4572-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

201852984116_4572-4 201852984116_4572-5

201852984116_4572-6 201852984116_4572-7 201852984116_4572-8 201852984116_4572-9

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn