UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017

04/12/2017

Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Việt Trì về việc xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo:

1. Cơ cấu và số lượng công chức cấp xã cần tuyển: 

Tổng số chỉ tiêu biên chế Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã cần tuyển: 05, cụ thể như sau:

– Phường Bạch Hạc: 01 chỉ tiêu;

– Phường Thanh Miếu: 01 chỉ tiêu;

– Xã Sông Lô: 01 chỉ tiêu;

– Xã Thanh Đình: 01 chỉ tiêu;

– Xã Kim Đức: 01 chỉ tiêu.

2. Đối tượng dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn đối với người đăng ký dự tuyển:

Xem chi tiết tại trụ sở làm việc của UBND thành phố và UBND các phường, xã nơi tuyển dụng hoặc xem trên trên Website của UBND thành phố  Việt Trì, tại địa chỉ: http://www.viettri.gov.vn

3. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Bản nhận xét của nơi cư trú và chi bộ đảng (nếu là đảng viên);

– Bản sao Hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm (nếu có);

– 03 phong bì dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

5. Lệ phí xét tuyển:

Mức thu lệ phí áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công, viên chức

6. Thời gian xét tuyển:

– Thông báo xét tuyển: ngày 24/11/2017.

– Bán hồ sơ xét tuyển: Thí sinh trực tiếp mua tại phòng Nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017.

– Người dự xét tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

– Thẩm định hồ sơ, lập danh sách, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển từ ngày 27/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017.

– Tổ chức kiểm tra phỏng vấn trực tiếp: từ ngày 05/01/2018.

– Thông báo kết quả xét tuyển ngày 08/01/2018 tại trụ sở UBND thành phố vav UBND các phường, xã.

– Nhận đơn đề nghị phúc khảo (nếu có) từ  09/01/2018 đến 24/01/2018.

– Thông báo kết quả trúng tuyển:

+  Ngày 25/01/2018 (nếu không có đơn phúc khảo);

+ Ngày 08/02/2018 (nếu có đơn phúc khảo).

Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ phòng Nội vụ Thành phố, số điện thoại: 0210. 3815728.

Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì trân trọng thông báo./.

Nguồn tin: www.viettri.gov.vn