UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018-2019

20/08/2018

Căn cứ Luật viên chức và các quy định về xét tuyển viên chức, UBND thành phố Vũng Tàu thông báo xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2018-2019 với các nội dung sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghệ nghiệp tương ứng: 273 người, bao gồm:

–  Chức danh giáo viên: 265 chỉ tiêu, trong đó:

+ Mầm non: 109 chỉ tiêu

+ Tiểu học: 153 chỉ tiêu

+ Trung học cơ sở: 03 chỉ tiêu

–  Chức danh nhân viên: số lượng cần tuyển là 08 chỉ tiêu, trong đó:

+ Nhân viên văn thư: 04 chỉ tiêu

+ Nhân viên Thư viện: 02 chỉ tiêu

+ Nhân viên Thiết bị: 02 chỉ tiêu

2.  Lệ phí xét tuyển: Dự kiến thu 400.000đ/người (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển)

3. Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

– Thời gian phát và nhận hồ sơ: từ ngày 20/8/2018 đến 13/9/2018 (trừ ngày Chủ nhật và kỳ nghỉ lễ 2/9)

– Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, địa chỉ 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, Điện thoại: 0254.3515229; 0254.3512245

4. Tạo điều kiện thí sinh biết, tham khảo, lựa chọn vị trí dự tuyển một cách khách quan nhằm tránh trường hợp đăng ký tập trung quá nhiều vào một đơn vị, đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh tham gia dự tuyển có nhiều cơ hội trúng tuyển, phòng Nội vụ sẽ cập nhật và niêm yết công khai số lượng người đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận ít nhất 03 lần trong thời gian nhận hồ sơ, lần cuối cùng sẽ trước 01 ngày kết thúc nhận hồ sơ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

4707 TB-1

4707 TB-2 4707 TB-3

4707 TB-4 4707 TB-5

4707 TB-6 4707 TB-7 4707 TB-8

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

4707 TB-9

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn