UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

21/12/2017

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, với các nội dung sau:

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng:

1.1 Tổng số nhu cầu: 46 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 09 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 14 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 14 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 06 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 03 chỉ tiêu.

Lưu ý: Các chỉ tiêu này không tiếp nhận hồ sơ bổ sung (Kèm theo biểu thống kê số 1). Thông tin về Hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh.

1.2 Tổng số nhu cầu đăng ký bổ sung: 07 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 01 chỉ tiêu;

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu;

2. Thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi:

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2017 sẽ thông báo cụ thể đến các thí sinh.

3. Lệ phí thi tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức viên chức. Chỉ thu lệ phí thi tuyển đối với các trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Nội vụ), địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109./.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB 7416-1

TB 7416-2 TB 7416-3

TB 7416-4 TB 7416-5

TB 7416-6 TB 7416-7

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn