UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

26/10/2019

UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/10/2019 đến hết ngày 21/11/2019.

– Địa điểm: Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: nghialo.yenbai.gov.vn