UNBD huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2019

11/09/2019

UNBD huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 43 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 129 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 32 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính, từ ngày 09/09/2019 đến hết ngày 09/10/2019.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: yenson.gov.vn