Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021

06/11/2021

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: daknong.gov.vn