Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017

08/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017, Thông báo số 1274/TB-SNV, ngày 05/9/2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2017. Văn phòng UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

TT Phòng ban tuyển dụng Vị trí việc làm cần tuyển Yêu cầu trình độ chuyên môn người cần tuyển Số lượng cần tuyển Tuyển dụng vào ngạch
Trình độ Ngành chuyên môn đào tạo
1 Phòng Tổng hợp Tổng hợp chung Đại học trở lên Tài chính-Ngân hàng 1 Chuyên viên
2 Phòng Nội chính Tổng hợp Nội chính Đại học trở lên Hành chính (ngành thanh tra) 1 Chuyên viên
3 Ban Tiếp công dân Tiếp công dân Đại học trở lên Luật hành chính 1 Chuyên viên
4 Tiếp công dân Đại học trở lên Nhóm các chuyên ngành LuậtThương mại-Dân sự-Quốc tế 1 Chuyên viên
5 Phòng Hành chính-Tổ chức Hành chính một cửa Đại học trở lên Luật Kinh tế 1 Chuyên viên

2. Nội dung đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Phòng Hành chính – Tổ chức (đ/c Trương Công Hoài, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, số điện thoại 0269 3500233).

3. Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/01 thí sinh.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi: Xem chi tiết tại Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017.

5. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.

– Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉhttp://snv.gialai.gov.vn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2017./.

Nguồn tin: gialai.gov.vn