Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2020

13/01/2020

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Số lượng tuyển dụng: 30 viên chức

1. Vị trí Nghiên cứu viên có trình độ Dược sĩ Đại học/ Cử nhân hóa học/Kỹ Sư hóa học/Kỹ sư công nghệ sinh học/Cử nhân sinh học trở lên: 23 người làm việc

– 02 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Các dạng bào chế

– 04 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Nguyên liệu

– 04 NCV làm việc tại Khoa Thiết lập chất chuẩn – chất đối chiếu

– 01 NCV làm việc tại Khoa Vật lý – Đo lường

– 01 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Mỹ phẩm

– 01 NCV làm việc tại Khoa Nghiên cứu phát triển

– 03 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu

– 07 NCV làm việc tại Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học

2. Vị trí Kỹ thuật viên kiểm nghiệm có trình độ Dược sĩ cao đẳng trở lên: 04 người làm việc

– 01 KTV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu

– 01 KTV làm việc tại Khoa Thiết lập chất chuẩn – chất đối chiếu

– 01 KTV làm việc tại Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học

3. Vị trí Điều dưỡng viên có trình độ Điều dưỡng viên trở lên: 01 người làm việc tại Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học

4. Vị trí Nhân viên kỹ thuật quản trị điện có trình độ Kỹ sư Điện trở lên: 01 người làm việc tại phòng Hành chính – Quản trị

5. Vị trí Chuyên viên tổ chức các bộ có trình độ Cử nhân Luật trở lên: 01 người làm việc tại phòng Tổ chức cán bộ

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển viên chức (theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ)

2. Nội dung thi tuyển: 

– Vòng 1: thi trắc nghiệm các môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học

– Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

III. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển bao gồm: 

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ.

– Bản photo các văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. (Chứng chỉ Tiếng anh quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ Tn học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT).

– Bản photo Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Bản photo Giấy khai sinh

IV. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, phí tuyển dụng:

– Thời gian: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 24/02/2020 (từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, số 48 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256926

– Phí tuyển dụng: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức. viên chức.

Nguồn tin: Báo Lao động