Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017

20/10/2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 công chức làm nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

2. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: từ ngày 19/10/2017 đến ngày 19/11/2017 tại Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Số 015  Bế Văn Đàn – Thành phố Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng.

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

2089 20891

Nguồn tin: kiemsatcaobang.vn