Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018

19/10/2018

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 công chức nghiệp vụ kiểm sát.

– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 22/11/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Số 015  Bế Văn Đàn – Thành phố Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1999-vkscb-tccb-1

1999-vkscb-tccb-2 1999-vkscb-tccb-3 1999-vkscb-tccb-4

Nguồn tin: kiemsatcaobang.vn