Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2019

20/08/2019

Theo đó, VKSND tỉnh Cao Bằng cần tuyển 04 công chức nghiệp vụ kiếm sát, 01 công chức công nghệ thông tin, 01 công chức làm công tác văn thư.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; tuổi dự tuyển không quá 35 tuổi đối với nam, đối với nữ là không quá 30 tuổi; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ D trở lên).

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng như sau:

Đối với công chức nghiệp vụ kiểm sát: Có trình độ cử nhân luật trở lên; đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.

Đối với công chức làm công nghệ thông tin, văn thư: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành văn thư.

Địa điểm, thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: số 015 Phố Bế Văn Đản, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức: 30 ngày (kế từ ngày 15/8/2019).

Sau khi thi tuyển, người được thông báo trúng tuyển phải đến Viện KSND tỉnh Cao Bằng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Viện kiếm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển để tổ chức sơ tuyển trực tiếp; thời gian dự kiến sơ tuyển ngày 16/9/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Viện KSND tỉnh Cao Bằng.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị xem trên Trang thông tin điện tử hoặc liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063.854.259.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: kiemsat.vn

>>> Xem thêm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2019