Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017

01/11/2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1_4 2_2

Nguồn tin: vksnd.gialai.gov.vn