Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

26/10/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– 01 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát.

– 01 công chức làm nghiệp vụ Văn thư lưu trữ.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 tại Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, số 03 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thong-bao-760-tb-vks-p15_25-10-2018_tuyen-cong-chuc-page-001 thong-bao-760-tb-vks-p15_25-10-2018_tuyen-cong-chuc-page-002

Nguồn tin: vksnd.gialai.gov.vn