Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2)

20/11/2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Ngạch chuyên viên làm nghiệp vụ kiểm sát.

– Số lượng: 04 công chức.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/12/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, số 42C, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*** Chi tiết thông báo như sau:

13.11 13.111Nguồn tin: vks.vinhlong.gov.vn