Viện Kinh tế – Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019

08/11/2019

Viện Kinh tế – Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng

Vị trí Chuyên viên văn phòng (Mã ngạch 01.003)

– Số lượng: 01

– Vị trí việc làm: Chuyên viên

– Mô tả công việc: Tổng hợp các loại báo cáo. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng cũng như các việc khác theo phân công.

– Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành hành chính học, Luật.

+ Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Hình thức tuyển dụng, thành phần hồ sơ:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thành phần hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Nơi nhận hồ sơ:

Ứng viên đủ điều kiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: 02 Đại lộ Hòa Bình, P. Tân An, Quận Ninh kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.819.337

Liên hệ: Bà Bùi Thị Kim Trúc, Chuyên viên Văn Phòng điện thoại:  0942.739.909 (Vào giờ hành chính); mail: btktruc@cids.org.vn; cids@cids.org.vn; vkt@cantho.gov.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2019 đến hết 30/11/2019.

Nguồn tin: cids.org.vn