Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt 2 – năm 2019

14/05/2019

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-VNCPT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng Viên chức đợt 2 năm 2019, Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng như sau:

I. Số lượng, chức danh và vị trí cần tuyển:

Số lượng: 03 chỉ tiêu

Chức danh và vị trí cần tuyển: 01 Phụ trách phòng Nghiên cứu Văn hóa – Xã hội; 01 Phụ trách phòng Hợp tác quốc tế kiêm quản lý dự án; 01 Chuyên viên phòng Kinh tế kiêm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp;

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Phương thức tuyển: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được mời tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí:

1. Vị trí 1: Phụ trách phòng Nghiên cứu Văn hóa – Xã hội

a. Mô tả công việc:

– Quản lý và chỉ đạo Phòng Nghiên cứu Văn Hóa – Xã hội thực hiện các nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tư vấn về định hướng chiến lược, cơ chế chính sách, công cụ quản lý trong lĩnh vực văn hóa – xã hội phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh;

– Nghiên cứu các mô hình ứng dụng cụ thể nhằm triển khai các ý tưởng, hiến kế của người dân, các cơ quan và tổ chức xã hội thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo.

– Tổ chức hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định và thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học về văn hóa – xã hội; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về văn hóa – xã hội của tỉnh;

– Cung cấp thông tin và số liệu cho các ấn phẩm của Viện;

– Phối hợp tổ chức đào tạo và tham gia đào tạo theo quy định của Viện;

b. Tiêu chuẩn yêu cầu:

Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên một trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nghiên cứu Phát triển, Khoa học Xã hội và Nhân văn (Văn hóa, Lịch Sử, Địa lý, Giới và Phát triển…) hoặc các ngành có liên quan;

– Có năng lực chủ trì nghiên cứu khoa học;

– Có năng lực quản lý, tổ chức, điều hành, sáng tạo trong công việc và khả năng thuyết phục;

– Có thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên môn từ 5 (năm) năm trở lên;

– Có ít nhất 2 (hai) năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương cấp Phó Trưởng phòng trở lên.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point và Outlook;

– Khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh (Tương đương IELTS 6.0, Cử nhân Anh Văn, đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh);

– Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, sáng tạo và chủ động trong công việc;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm được giao;

– Chịu được áp lực trong công việc;

2. Vị trí 2: Phụ trách phòng Hợp tác quốc tế kiêm quản lý dự án

a. Mô tả công việc:

– Tham mưu và hỗ trợ lãnh đạo của Viện xây dựng kế hoạch tổng thể về quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; quảng bá vai trò của Viện, mở rộng và duy trì có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư và tài trợ cho các hoạt động của Viện;

– Quản lý và phối hợp với các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại bao gồm làm các thủ tục theo quy định của nhà nước để tạo điều kiện cho đối tác nước ngoài đến làm việc với Viện;

– Phối hợp với Văn phòng Viện chuẩn bị thủ tục và hậu cầu cho lãnh đạo và cán bộ của Viện đi học tập và công tác ở nước ngoài khi có yêu cầu;

– Phối hợp với các Phòng và đơn vị trực thuộc Viện xây dựng các dự án/đề tài, đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác, làm thủ tục tiếp nhận dự án, tổ chức các hội nghị, hội thảo…;

– Tham gia công tác quản lý, điều hành dự án theo sự chỉ đạo của Viện trưởng; Tiêu chuẩn yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Ngoại giao, Ngoại Ngữ, Quản lý dự án, hoặc các chuyên ngành có liên quan;

– Khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh (Tương đương IELTS 6.5, Cử nhân Anh Văn, đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh);

– Có thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên môn từ 5 (năm) năm trở lên;

– Có ít nhất 3 (ba) năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương tự;

– Có năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực viết và quản lý dự án;

– Sáng tạo trong công việc và có khả năng thương thuyết;

– Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point và Outlook;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm được giao;

– Chịu được áp lực trong công việc.

3. Vị trí 3: Chuyên viên Kinh tế kiêm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Ươm tạo doanh nghiệp

 a. Mô tả công việc:

– Tham gia các hoạt động điều tra, khảo sát và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển;

– Tham gia nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở (PCI, DDCI);

– Hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (startups), doanh nghiệp và đối tác trong lĩnh vực chuyên môn;

– Tham gia các chương trình về đổi mới sáng tạo, tổ chức các sự kiện, hội thảo, tư vấn, tập huấn;

– Tham gia các dự án, đề án liên quan lĩnh vực kinh tế và liên quan;

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

b. Tiêu chuẩn yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan;

– Khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh (Tương đương IELTS 6.0, Cử nhân Anh Văn, hoặc đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài);

– Có năng lực nghiên cứu khoa học;

– Có thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên môn từ 2 (hai) năm trở lên;

– Có ít nhất 1 (một) năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương tự;

– Sáng tạo trong công việc và có khả năng thương thuyết;

– Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

– Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và soạn thảo văn bản;

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point và Outlook;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm được giao;

– Chịu được áp lực trong công việc.

V. Hồ sơ dự tuyển gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Bản lý lịch (CV) ghi rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, năng lực và kỹ năng của ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng;

– Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 01 bộ đựng trong 01 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

VI. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2019 (trong giờ hành chính); Dự kiến thời gian phỏng vấn: 30-31/5/2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Viện nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế: 03 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

Đồng thời gửi (i) Phiếu đăng ký tuyển dụng và (ii) Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, năng lực và kỹ năng của ứng viên (CV) qua thư điện tử: info@hueids.vn;

Chỉ những ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển mới được liên hệ để mời tham dự phỏng vấn; trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển./.

Nguồn tin: hueids.vn