Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

18/03/2023

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 17 giờ ngày 29/3/2023.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính – Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3822424.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin:  ivac.com.vn