Vườn quốc gia Ba Vì tuyển dụng viên chức năm 2018

10/08/2018

Căn cứ công văn số 1265/TCLN-VP ngày 03/8/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-VBV-TC ngày 06/8/2018 của Vườn quốc gia Ba Vì và Thông báo số 199/TB-VBV-TC ngày 07/8/2018 của Vườn quốc gia Ba Vì.

Vườn quốc gia Ba Vì thông báo tuyển dụng 06 viên chức năm 2018:

I. Vị trí xét tuyển: Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm.

– Ngạch tuyển dụng: Kiểm lâm viên.

– Mã nghạch: 10.226.

– Số lượng cần tuyển: 05, trong đó:

+ 03 viên chức làm việc tại Trạm kiểm lâm cốt 1100.

+ 02 viên chức làm việc tại Trạm kiểm lâm cơ động.

II. Vị trí xét tuyển: nhân viên kiểm tra công trình xây dựng cơ bản và quản lý hồ sơ xây dựng thuộc Phòng Kế hoạch, Tài chính.

– Ngạch tuyển dụng: Cán sự.

– Mã ngạch: 01.004.

– Số lượng cần tuyển: 01

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thông-báo-tuyển-dungc-vc-1

thông-báo-tuyển-dungc-vc-2 thông-báo-tuyển-dungc-vc-3

kế-hoạch-tuyển-vc1

kế-hoạch-tuyển-vc2

tieu-chuan-xet-tuyen-vc-1 tieu-chuan-xet-tuyen-vc-2

tieu-chuan-xet-tuyen-vc-3 tieu-chuan-xet-tuyen-vc-4

Nguồn tin: vuonquocgiabavi.com.vn