Vườn quốc gia Cúc Phương tuyển dụng viên chức năm 2020

07/05/2020

Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/04/2020 đến hết ngày 27/05/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Vườn quốc gia Cúc Phương.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Vườn quốc gia Cúc Phương tuyển dụng viên chức năm 2020

Vườn quốc gia Cúc Phương tuyển dụng viên chức năm 2020 Vườn quốc gia Cúc Phương tuyển dụng viên chức năm 2020 Vườn quốc gia Cúc Phương tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cucphuongtourism.com.vn