Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/07/2018
 2. Tổng chỉ tiêu: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2018
 3. UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  30/06/2018
 4. Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn: cchc.baria-vungtau.gov.vn ...
  location
  Date
  06/06/2018
 5. ***Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn: trungtamnuocbrvt.com.vn ...
  location
  Date
  22/05/2018
 6. UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao năm 2018 ...
  location
  Date
  18/05/2018
 7. Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy ...
  location
  Date
  26/04/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2018
 10. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2018
 11. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, như sau: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn) Nguồn tin: so ...
  location
  Date
  29/12/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 14. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 15. Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-VKS-P15 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyển dụng công chức năm ...
  location
  Date
  13/11/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2017
 17. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2017
 18. Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2017
 19. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 20. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 21. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  02/10/2017
 22. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2017
 23. Nhu cầu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 25. Nhu cầu tuyển dụng năm 2017: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 26. Theo đó, có 112 chỉ tiêu cần tuyển dụng, gồm: Khối Mầm non 49, Tiểu học 34, THCS 29 ...
  location
  Date
  22/08/2017
 27. Sở Nội vụ ban hành Quyết định 284/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi ...
  location
  Date
  10/08/2017
 28. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
 29. Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường năm 2017 ...
  location
  Date
  02/08/2017
 30. Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017