Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  04/08/2017
 2. UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 3. UBND TP.Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/08/2017
 4. Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng: gồm 09 xã với nhu cầu tuyển dụng 09 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau: ...
  location
  Date
  28/07/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 6. UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 7. UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 10. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 11. Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Cao Lộc năm 2017 gồm 07 chỉ tiêu công chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 12. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/05/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2017
 16. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 17. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng; 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2017
 22. UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng lao động hợp đồng giảng dạy tại TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bìn ...
  location
  Date
  13/10/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 24. UBND huyện Đình Lập, Lạng sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 25. VKSND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 488 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 29. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
3 / 512345