Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/04/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 4. Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/02/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 7. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 8. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 9. Uỷ ban nhân dân thành phố Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
4 / 41234